Categories
Windows

helppane.exe Microsoft วิธีใช้และการสนับสนุน

ไฟล์ Helppane.exe เป็นส่วนหนึ่งของไคลเอ็นต์แพลตฟอร์มความช่วยเหลือของระบบปฏิบัติการ Windows รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริการต่างๆ เมื่อเริ่มต้นติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ไว้ Helppane.exe จะรวมเข้ากับมันและทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมของมัน

ถ้าคุณไปที่คุณสมบัติคุณจะเห็นว่ากระบวนการ helppane.exe นั้นเชื่อมโยงกับบริการช่วยเหลือและสนับสนุนของ Microsoft หากคุณกด F1 บนแป้นพิมพ์หน้าสนับสนุนของ Microsoft จะเปิดขึ้น