Categories
Windows 10

DataExchangeHost.exe Verilənlərin Mübadiləsi Hostu

DataExchangeHost.exe Verilənlərin Mübadiləsi Hostu, yerli ‘DataExchange Host’ COM serverında bir komponent obyekt modeli (COM) proqramı kimi fəaliyyət göstərən bir prosesdir.