Rubriky
procesy Windows 10

taskhostw.exe Host Process for Windows Tasks

Taskhostw.exe, zkratka pro Task Host for Windows, je soubor, který slouží jako hostitel pro procesy založené na DLL. V nástroji Správce úloh jsou tyto procesy zobrazeny s názvem Host Process for Windows Tasks.

taskhostw.exe Host Process for Windows Tasks (32bitové)
2 instance služby DLL, které běží jako proces hostitele pro úkoly systému Windows v nástroji Správce úloh

Několik procesů s názvem Host Process for Windows Tasks může být spuštěno současně v počítači. Systém Windows vytvoří samostatný hostitelský proces pro úkoly systému Windows pro každou službu, která funguje jako součást knihovny DLL. Na výše uvedeném obrázku jsou příklady dvou takových služeb, které fungují současně.

Typy služeb Windows

Na pozadí jsou v systému Windows spuštěny různé typy služeb. Některé z těchto služeb jsou spouštěny prostřednictvím spustitelných (EXE) souborů. Jsou autonomní a zobrazují se ve Správci úloh vlastním jménem. Dalším druhem procesů jsou úkoly, které jsou načteny z dynamických knihoven DLL (DLL). Nemají vlastní spustitelné soubory a nemohou být prezentovány jako samostatné úlohy operačního systému Windows v Správci úloh. Proto potřebují pro tento účel hosty EXE. Soubory s názvem taskhostw.exe dělají tuto funkci pro takové DLL-založené úlohy.  Hostitel úloh zastavuje úlohy prováděné na pozadí.

Jak zkontrolovat, který proces běží pod hostitelským procesem pro úkoly systému Windows

Bohužel Správce úloh neposkytuje informace o službě, která je spojena s tímto nebo se serverem úloh. Společnost Microsoft však vytvořila nástroj, který vám to umožní. Process Explorer od společnosti Microsoft vám umožňuje zjistit, které služby jsou zakódovány uvnitř taskhostw.

Existuje jako přenosný nástroj a nevyžaduje další kroky, jako je instalace. Po stažení ZIP archivu s nástrojem jste připraveni jít.

Pokud tento program nemáte, musíte zadat příkaz v okně cmd:

C:\> tasklist /M /FI "IMAGENAME eq taskhostw.exe"

Image Name           PID Modules
========================= ======== ============================================

taskhostw.exe         5228 ntdll.dll, KERNEL32.DLL, KERNELBASE.dll,

                  msvcrt.dll, RPCRT4.dll, combase.dll,
                  ucrtbase.dll, bcryptPrimitives.dll,
                  OLEAUT32.dll, msvcp_win.dll, imm32.dll,
                  USER32.dll, win32u.dll, GDI32.dll,
                  gdi32full.dll, kernel.appcore.dll,
                  sechost.dll, uxtheme.dll, dwmapi.dll,
                  clbcatq.dll, MsCtfMonitor.dll, MSCTF.dll,
                  MSUTB.dll, WINSTA.dll, PlaySndSrv.dll,
                  wininet.dll, iertutil.dll, advapi32.dll,
                  shcore.dll, ESENT.dll, windows.storage.dll,
                  shlwapi.dll, profapi.dll, powrprof.dll,
                  FLTLIB.DLL, WINMM.dll, WINMMBASE.dll,
                  cfgmgr32.dll, CRYPTBASE.DLL, userenv.dll,
                  profext.dll, ntmarta.dll, MMDevAPI.DLL,
                  DEVOBJ.dll, PROPSYS.dll, wdmaud.drv,
                  ksuser.dll, AVRT.dll, AUDIOSES.DLL,
                  wintypes.dll, msacm32.drv, MSACM32.dll,
                  midimap.dll

taskhostw.exe        16712 N/A

   Uvedený příkaz vyvolá seznam všech DLL souborů, které jsou načteny procesem “tasklistw” při spuštění systému Windows.

V systému Winx64 může být znám jako soubor taskhostw.exe Host Process for Windows Tasks (32bitové)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *