Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

audiodg.exe Απομόνωση γραφήματος συσκευής ήχου των Windows

audiodg.exe Απομόνωση γραφήματος συσκευής ήχου των Windows η τεχνολογία του, ανήκει στο λογισμικό Microsoft Windows Operating System. Το εγγενές αρχείο audioodg.exe είναι ένα σημαντικό μέρος του PC καθημερινής χρήσης, αλλά μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα.
Το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο C: \ Windows \ System32. Τα γνωστά μεγέθη αρχείων στα Windows 10/8/7 / XP είναι 100.864 bytes (44% όλων των εμφανίσεων), 88.064 byte.