Κατηγορίες
Διαδικασίες

csrss.exe Διεργασία χρόνου εκτέλεσης προγράμματος-πελάτη του διακομιστή

Το CSRSS.EXE (Διεργασία χρόνου εκτέλεσης προγράμματος-πελάτη του διακομιστή) είναι μέρος του υποσυστήματος Win32 του χρήστη. Το αρχείο σsrss.exe είναι υπεύθυνο για εφαρμογές κονσόλας, δημιουργία / διαγραφή κλωστών και για εικονικό περιβάλλον MS-DOS 16 bit.

Όταν εξετάζετε τις τρέχουσες διαδικασίες στον διαχειριστή εργασιών των Windows 10, 8 και Windows 7, μπορεί να έχετε μια ερώτηση: ποια είναι η διαδικασία csrss.exe (Διεργασία χρόνου εκτέλεσης προγράμματος-πελάτη του διακομιστή), ειδικά εάν φορτώνει τον επεξεργαστή, κάτι που συμβαίνει μερικές φορές.