Κατηγορίες
Διαδικασίες

DataExchangeHost.exe Κεντρικός υπολογιστής ανταλλαγής δεδομένων

DataExchangeHost.exe Κεντρικός υπολογιστής ανταλλαγής δεδομένων είναι μια διαδικασία που λειτουργεί ως εφαρμογή μοντέλου αντικειμένου (COM) στο εσωτερικό του τοπικού διακομιστή COM του DataExchange.