Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

helppane.exe Βοήθεια και υποστήριξη της Microsoft

Το αρχείο Helppane.exe αποτελεί μέρος του λειτουργικού συστήματος Windows Client Client Platform. Είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών βοήθειας και υποστήριξης. Αρχικά προεγκατεστημένο με το λειτουργικό σύστημα Windows, το Helppane.exe είναι ενσωματωμένο σε αυτό και λειτουργεί καλά στο περιβάλλον του.