Κατηγορίες
Διαδικασίες

LicensingUI.exe Περιβάλλον εργασίας χρήστη παραχώρησης Αδειών Χρήσης

LicensingUI.exe Περιβάλλον εργασίας χρήστη παραχώρησης Αδειών Χρήσης Αυτό το αρχείο αποτελεί μέρος του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows. Η διαδικασία αναπτύσσεται από τη Microsoft Corporation. Είναι ένα σύστημα και ένα κρυφό αρχείο. Το LicensingUi.exe βρίσκεται συνήθως στο φάκελο «SYSTEM».