Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

mblctr.exe Κέντρο φορητότητας των Windows

Η διαδικασία Mblctr.exe αποτελεί μέρος του βοηθητικού προγράμματος του Windows Mobility Center. Έρχεται ως στοιχείο του διάσημου λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows. Πρόκειται για μια εύχρηστη εφαρμογή των Windows 10, η οποία επιτρέπει γρήγορα σε έναν χρήστη να έχει πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες του φορητού υπολογιστή και να τις προσαρμόζει. Αυτά μπορεί να είναι η φωτεινότητα της οθόνης, η ένταση, τα σχέδια ισχύος, ο προσανατολισμός της οθόνης, ο συγχρονισμός και η παρουσίαση. Ωστόσο, αυτές οι ιδιότητες ενδέχεται να διαφέρουν σε διάφορες συσκευές.