Κατηγορίες
Διαδικασίες

ctfmon.exe Πρόγραμμα φόρτωσης CTF

Ctfmon.exe (Πρόγραμμα φόρτωσης CTF) – είναι ένα αρχείο προγράμματος στο Microsoft Office και τα υπόλοιπα του που εκτελούνται στο συρτάρι συστήματος μετά το κλείσιμο του Office. Αυτό το στοιχείο εντοπίστε στο φάκελο “System32”

Όχι πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν τι είναι – ctfmon.exe. Επειδή αυτό είναι ένα μέρος του λειτουργικού συστήματος των Windows που λειτουργεί τέλεια τις περισσότερες φορές. Όταν υπάρχει λάθος, οι τακτικοί χρήστες ξεκινούν πανικό. Δεν μπορούν να αλλάξουν γλώσσα. Αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει αυτή η διαδικασία.