Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

msconfig.exe System Configuration Utility

Το Msconfig.exe είναι ένα χρήσιμο εργαλείο των Windows 10 που επιτρέπει την αντιμετώπιση προβλημάτων σταθερότητας και τη ρύθμιση της διαδικασίας εκκίνησης των Windows. Θεωρείται μία από τις πιο χρησιμοποιούμενες εντολές των Windows. Αυξάνει την απόδοση του υπολογιστή σας και το καθιστά πιο γρήγορο. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα χαρακτηριστικά εκκίνησης καθώς και να διαχειριστείτε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που φορτώνονται στο παρασκήνιο κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας.