Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

mshta.exe Υπολογιστής εφαρμογής Microsoft (R) HTML

mshta.exe Υπολογιστής εφαρμογής Microsoft (R) HTML – είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο στα Windows, το οποίο αναπτύχθηκε από την Microsoft Corporation και συνοδεύτηκε από το λειτουργικό σύστημα. Το στοιχείο είναι το αντικείμενο της εκκίνησης της εφαρμογής HTML της Microsoft – ενός προγράμματος που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των εφαρμογών που βασίζονται σε HTML (αρχεία .hta) και τη λειτουργία σεναρίων στα Windows.