Κατηγορίες
Διαδικασίες

sihclient.exe Πρόγραμμα-πελάτης SIH

sihclient.exe Πρόγραμμα-πελάτης SIH είναι ο πελάτης για τον καθορισμό στοιχείων του συστήματος που είναι σημαντικά για τις αυτόματες ενημερώσεις των Windows. Αυτή η καθημερινή εργασία εκτελεί τον πελάτη SIHC (που ξεκινάει από τον εξυπηρετητή θεραπείας) για την ανίχνευση και την επιδιόρθωση των στοιχείων του συστήματος που είναι ζωτικής σημασίας για την αυτόματη ενημέρωση των Windows και του λογισμικού της Microsoft που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.