Κατηγορίες
Διαδικασίες

smss.exe Διαχείριση περιόδων των Windows

smss.exe Διαχείριση περιόδων των Windows – η παρούσα διαδικασία δεν είναι μόνο απόλυτα ασφαλής αλλά χωρίς να είναι αδύνατη η λειτουργία του υπολογιστή. Το αρχείο Smss.exe δεν περιλαμβάνεται στον πυρήνα του συστήματος, αλλά είναι ένα σημαντικό στοιχείο γι ‘αυτό. Αρχίζει σημαντικές διαδικασίες όπως το csrss.exe και το winlogon.exe όταν ξεκινά το σύστημα.