Κατηγορίες
Διαδικασίες

sppsvc.exe Υπηρεσία πλατφόρμας προστασίας λογισμικού της Microsoft

sppsvc.exe Υπηρεσία πλατφόρμας προστασίας λογισμικού της Microsoft είναι μέρος του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows. Η κύρια λειτουργία αυτής της διαδικασίας είναι η διατήρηση του λειτουργικού συστήματος από οποιοδήποτε είδος λογισμικού πειρατείας και η διατήρηση όλων των λειτουργιών των Windows σε ασφαλές περιβάλλον, κάτι που συμβάλλει στην απλούστευση της αδειοδότησης. Έτσι, αυτή η διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται στο φάκελο “System32” ως μέρος του συστήματος.