Κατηγορίες
Διαδικασίες

svchost.exe Κεντρική διεργασία για υπηρεσίες των Windows