Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

taskhostw.exe Κεντρική διεργασία για εργασίες των Windows

Το Taskhostw.exe, Κεντρική διεργασία για εργασίες των Windows , είναι ένα αρχείο που χρησιμεύει ως κεντρικός υπολογιστής για διαδικασίες που βασίζονται σε DLL. Στον διαχειριστή εργασιών, αυτές οι διαδικασίες εμφανίζονται με την ονομασία Διαδικασία υποδοχής για εργασίες των Windows.

taskhostw.exe Κεντρική διεργασία για εργασίες των Windows
2 παρουσίες υπηρεσιών που βασίζονται σε DLL που εκτελούνται ως διεργασία υποδοχής για εργασίες των Windows στο Task Manager