Κατηγορίες
Windows 10 Διαδικασίες

VSSVC.exe Υπηρεσία σκιωδών αντιγράφων τόμου της Microsoft®

VSSVC.exe Υπηρεσία σκιωδών αντιγράφων τόμου της Microsoft® – που χρησιμοποιείται για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Αν η διαδικασία αυτή διακοπεί, δεν δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας εκείνη τη στιγμή. Επίσης, αν απενεργοποιηθεί αυτή η υπηρεσία, όλα που εξαρτώνται από αυτήν δεν θα εκτελούνται.