Κατηγορίες
Διαδικασίες

wbengine.exe Εκτελέσιμο αρχείο υπηρεσίας μηχανισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο μπλοκ της Microsoft®

wbengine.exe Εκτελέσιμο αρχείο υπηρεσίας μηχανισμού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο μπλοκ της Microsoft® – Οι διαδικασίες εκτός του συστήματος όπως το wbengine.exe προέρχονται από το λογισμικό που εγκαταστήσατε στο σύστημά σας. Δεδομένου ότι οι περισσότερες εφαρμογές συλλέγουν δεδομένα στο μητρώο του συστήματός σας, είναι πιθανό με το χρόνο ότι το μητρώο σας υποφέρει από κατακερματισμό και συσσωρεύει μη έγκυρες καταχωρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του υπολογιστή σας.