Κατηγορίες
Διαδικασίες

WerFault.exe Αναφορά προβλημάτων των Windows

WerFault.exe Αναφορά προβλημάτων των Windows -αυτή είναι η τυπική διαδικασία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση κρίσιμων σφαλμάτων. Μετά τη συντριβή, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που προτρέπει τον χρήστη να στείλει μια αναφορά έκδοσης στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας. Η αναφορά περιλαμβάνει τα αναμενόμενα και τα πραγματικά αποτελέσματα, τα αρχεία καταγραφής, τη διαμόρφωση του υλικού και του συστήματος, πληροφορίες σχετικά με τα εγκατεστημένα προγράμματα και τα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει. Τοποθεσία της διαδικασίας C: \ Windows \ System32 \ WerFault.exe