Κατηγορίες
Διαδικασίες

winlogon.exe Εφαρμογή σύνδεσης των Windows

winlogon.exe Εφαρμογή σύνδεσης των Windows – είναι η διαδικασία που είναι υπεύθυνη για την έναρξη της συνεδρίας και την αποσύνδεση της απόκρισης του χρήστη. Το αρχείο winlgon.exe βρίσκεται πάντα στο C: \ Windows \ System32.