Κατηγορίες
Διαδικασίες

wlanext.exe Πλαίσιο επεκτασιμότητας Windows Wireless LAN 802.11

wlanext.exe Πλαίσιο επεκτασιμότητας Windows Wireless LAN 802.11 – είναι μέρος του λειτουργικού συστήματος Microsoft® Windows®. Το Wlanext.exe δημιουργείται από τη Microsoft Corporation. Είναι ένα σύστημα και ένα κρυφό αρχείο. Το Wlanext.exe βρίσκεται συνήθως στη διαδρομή του φακέλου “System32”. Αυτό είναι ένα αρχείο των Windows και η διαδικασία δεν έχει ένα ορατό παράθυρο. Το αρχείο υπογράφεται από τη Microsoft.