Κατηγορίες
Διαδικασίες

WUDFHost.exe Υποδομή Προγραμμάτων Οδήγησης των Windows – Κεντρική διεργασία πλαισίου προγράμματος οδήγησης λειτουργίας χρήστη

WUDFHost.exe Υποδομή Προγραμμάτων Οδήγησης των Windows – Κεντρική διεργασία πλαισίου προγράμματος οδήγησης λειτουργίας χρήστη – αυτή είναι μια τυπική διαδικασία στα Windows, η οποία ελέγχει και ρυθμίζει τη λειτουργία των προγραμμάτων οδήγησης. Η τοποθεσία της διαδικασίας είναι παρόμοια με όλα τα άλλα λειτουργικά συστήματα Windows C: \ Windows \ Sysem32. Αν ανακαλύψετε τη διαδικασία σε άλλους φακέλους στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι ένας ιός και θα πρέπει να το διαγράψετε αμέσως