دسته‌ها
Windows 10

winlogon.exe کاربرد ورود به سیستم Windows

winlogon.exe کاربرد ورود به سیستم Windows فرآیند مسئول راه اندازی جلسه و خروج از ورود کاربر است. فایل winlgon.exe همیشه در C: \ Windows \ System32 قرار دارد.