Categorías
Windows 10

DataExchangeHost.exe Servidor de intercambio de datos

DataExchangeHost.exe Servidor de intercambio de datos é un proceso que funciona como unha aplicación de modelo de obxecto de compoñente (COM) dentro do servidor COM ‘Servidor DataExchange’ local.