કેટેગરી
Windows 10

helppane.exe Microsoft મદદ અને સમર્થન

Helppane.exe ફાઇલ વિન્ડોઝ ઑપરેટિંગ સિસ્ટમ્સના સહાય પ્લેટફોર્મ ક્લાયંટનો એક ભાગ છે. તે સહાય અને સહાય સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે જવાબદાર છે. શરૂઆતમાં વિન્ડોઝ ઓએસ સાથે પૂર્વસ્થાપિત થવાથી, Helppane.exe એ તેમાં સંકલિત છે અને તેના પર્યાવરણમાં સારી રીતે કાર્ય કરે છે.

જો તમે પ્રોપર્ટીઝ પર જાઓ છો, તો તમે જોશો કે helppane.exe પ્રક્રિયા માઇક્રોસોફ્ટ હેલ્પ એન્ડ સપોર્ટ સર્વિસ સાથે સંકળાયેલી છે. જો તમે તમારા કીબોર્ડ પર એફ 1 દબાવો છો, તો માઇક્રોસોફ્ટ સપોર્ટ પેજ ખુલશે.