קטגוריות
תהליכים

DataExchangeHost.exe ‎‎מארח של חילופי מידע

DataExchangeHost.exe ‎‎מארח של חילופי מידע הוא תהליך שפועל כיישום אובייקט רכיב (COM) בתוך שרת COM "DataExchange Host" המקומי.