Categories
תהליכים

ctfmon.exe ‎‎טוען CTF

Ctfmon.exe (טוען CTF) – הוא קובץ תוכנית ב- Microsoft Office ושרידיו פועלים במגש המערכת לאחר סגירת Office. פריט זה נמצא בתיקייה "System32"

לא כל כך הרבה אנשים מבינים מה זה – ctfmon.exe. כי זה חלק ממערכת ההפעלה Windows שפועל באופן מושלם רוב הזמן. כאשר יש טעות, משתמשים רגילים להתחיל פאניקה. הם לא יכולים לשנות את השפה. זה לא הדבר היחיד שהתהליך הזה יכול לעשות.