Categories
Windows 10

DataExchangeHost.exe ការផ្លាស់ប្តូរ ទិន្នន័យ ម៉ាស៊ីន

DataExchangeHost.exe ការផ្លាស់ប្តូរ ទិន្នន័យ ម៉ាស៊ីន វាជាដំណើរការមួយដែលដំណើរការជាកម្មវិធីសមាសភាគវត្ថុ (COM) នៅក្នុងម៉ាស៊ីនមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ‘COM’ ម៉ាស៊ីនមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។