Categories
Windows 10

DataExchangeHost.exe Datenaustausch-Host

DataExchangeHost.exe Datenaustausch-Host ass en Prozess, deen als Komponentobjektmodell (COM) -Anwendung am lokalen ‘DataExchange Host’ COM-Server agitt.