Categories
Windows 10

helppane.exe Помош и поддршка на Microsoft

Датотеката Helppane.exe е дел од Клиентската платформа за помош на Windows оперативни системи. Таа е одговорна за обезбедување на услуги за помош и поддршка. Првично претходно инсталиран со оперативниот систем Windows, Helppane.exe е интегриран во него и добро функционира во рамките на својата околина.

Ако одите на Properties, ќе видите дека процесот на helppane.exe е поврзан со сервисот за помош и поддршка на Microsoft. Ако притиснете F1 на вашата тастатура, страницата за Поддршка на Microsoft ќе се отвори.