Categories
Windows 10

winlogon.exe Апликација за пријавување на Windows

winlogon.exe Апликација за пријавување на Windows е процес одговорен за започнување на сесијата и одјавување на лозинката на корисникот. Фајлот winlgon.exe секогаш се наоѓа во C: \ Windows \ System32.