Categories
Windows 10

DataExchangeHost.exe Өгөгдөл солилцох хост

DataExchangeHost.exe Өгөгдөл солилцох хост нь тухайн орон нутгийн “DataExchange Host” COM сервер дотор бүрэлдэхүүн хэсэг объектын загвар (COM) програмд ажилладаг үйл явц юм.