Categories
Windows 10

helppane.exe Microsoft-н тусламж ба үйлчилгээ

Helppane.exe файл нь Windows үйлдлийн системийн туслах платформ клиентийн нэг хэсэг юм. Энэ нь тусламж, дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ юм. Эхний үед Windows OS-тай урьдчилан суулгасан байх тул Helppane.exe нь түүнтэй нэгтгэгдэж, орчныхоо хүрээнд сайн ажилладаг.
Хэрэв та Properties руу очвол helppane.exe процесс нь Microsoft Тусламж ба Тусламжийн үйлчилгээнд хамаатай гэдгийг харж болно. Хэрэв та өөрийн гар дээр F1 товч дарвал Microsoft Support хуудас нээгдэх болно.