Categories
Windows 10

mshta.exe Microsoft (R) HTML програмын хост

mshta.exe Microsoft (R) HTML програмын хост нь Microsoft корпорациас гаргасан үйлдлийн системээр хангагдсан Windows үйлдлийн файл юм. Элемент бол Microsoft HTML програмыг ажиллуулах объект бөгөөд HTML-д суурилсан програмууд (.hta файлууд) болон Windows-д ажиллаж байгаа скриптүүдийг ажиллуулах үүрэгтэй програм юм.