Categories
Windows 10

winlogon.exe Windows Нэвтрэх програм

winlogon.exe Windows Нэвтрэх програм Шалгалтыг эхлүүлэх болон хэрэглэгчийн логоff-ийг гаргах үйл явц. Winlgon.exe файл нь үргэлж C: \ Windows \ System32 байрлана.