Categories
Windows 10

mshta.exe Hos aplikasi Microsoft (R) HTML

mshta.exe Hos aplikasi Microsoft (R) HTML – adalah fail boleh laku di Windows, yang dibangunkan oleh Microsoft Corporation dan dibekalkan dengan sistem operasi. Elemen tersebut adalah objek melancarkan Aplikasi Microsoft HTML – sebuah program yang bertanggungjawab untuk operasi aplikasi berasaskan HTML (.hta files) dan skrip yang dijalankan di Windows.