Categories
Windows 10

helppane.exe Sokongan dan Bantuan Microsoft®

Fail Helppane.exe adalah sebahagian daripada Pelanggan Platform Bantuan sistem operasi Windows. Ia bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan bantuan dan sokongan. Pada mulanya diprapasang dengan Windows OS, Helppane.exe diintegrasikan ke dalamnya dan berfungsi dengan baik dalam persekitarannya.
Jika anda pergi ke Properties, anda akan melihat bahawa proses helppane.exe dikaitkan dengan perkhidmatan Bantuan dan Sokongan Microsoft. Jika anda menekan F1 pada papan kekunci anda, halaman Sokongan Microsoft akan dibuka.