Categorieën
Processen

smss.exe Windows-sessiebeheer

smss.exe Windows-sessiebeheer – het huidige proces is niet alleen volledig veilig, maar zelfs zonder computer is het onmogelijk. Smss.exe is niet opgenomen in de kernel van het systeem, maar is niettemin een essentieel element. Het start belangrijke processen zoals csrss.exe en winlogon.exe wanneer het systeem start.