Kategorier
Processer Windows

mshta.exe Microsoft (R) HTML-programvärd

mshta.exe Microsoft (R) HTML-programvärd – är en körbar fil i Windows, som utvecklats av Microsoft Corporation och levereras med operativsystemet. Elementet syftar till att starta Microsoft HTML Application – ett program som är ansvarigt för driften av HTML-baserade applikationer (.hta-filer) och löpande skript i Windows.