Kategorier
Processer

services.exe Tjänst- och styrenhetsapp

services.exe Tjänst- och styrenhetsapp den här processen är servicehanteraren och ansvarar för att starta, stoppa och interagera med systemprocesser. Processen kan inte stoppas av uppgiftshanteraren.