Kategorier
Processer Windows

taskhostw.exe Värdprocess för Windows-aktiviteter

Taskhostw.exe, står för Task’s Host for Windows, är en fil som fungerar som värd för DLL-baserade processer. I uppgiftshanteraren visas sådana processer med namnet Host Process for Windows Tasks.

taskhostw.exe Värdprocess för Windows-aktiviteter
2 instanser av DLL-baserade tjänster som kör som värdprocess för Windows-uppgifter i Aktivitetshanteraren