Kategorier
Processer Windows

msiexec.exe Windows® installer

Windows Installer (msiexec.exe) underlättar installationen av programvaruinstallation i Windows 10 som överensstämmer med den arkitektoniska ramen för operativsystemet.

Det är avgörande att processen med programinstallation och konfiguration är smidig och utan problem. Av denna anledning tenderar utvecklare att använda Windows Installer-tjänsten för att underlätta för sina användare att installera sin programvara. På det här sättet minskar säljare de totala ägandekostnaderna för sina kunder.