Categories
Windows

dwm.exe ตัวจัดการหน้าต่างเดสก์ท็อป

dwm.exe ตัวจัดการหน้าต่างเดสก์ท็อป เป็นตัวจัดการหน้าต่างแบบผสมซึ่งจัดการกับเอฟเฟ็กต์ใน Windows: ภาพขนาดย่อบนแถบงานสดและแม้แต่ Flip3D Dwm.exe เป็นกระบวนการใหม่ที่แสดงใน Windows Vista และตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows 10 และ 7