Categories
Windows

mshta.exe Microsoft (R) HTML Application host

mshta.exe Microsoft (R) HTML Application host – เป็นไฟล์ปฏิบัติการใน Windows ที่พัฒนาโดย Microsoft Corporation และให้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ องค์ประกอบนี้เป็นเป้าหมายของการเปิดตัวแอ็พพลิเคชัน HTML ของ Microsoft ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รับผิดชอบการดำเนินงานของแอ็พพลิเคชันที่ใช้ HTML (ไฟล์. hta) และเรียกใช้สคริปต์ใน Windows