Categories
Windows 10

DataExchangeHost.exe Host računar za razmjenu podataka

DataExchangeHost.exe Host računar za razmjenu podataka je proces koji radi kao komponenta objektni model (COM) aplikacija unutar lokalnog COM servera “DataExchange Host”.