Kategorije
Procese Windows 10

helppane.exe Microsoft® Pomoć i Podrška

Datoteka Helppane.exe je deo Klijenta pomoćne platforme operativnih sistema Windows. Odgovorna je za pružanje usluga pomoći i podrške. Prvo je instaliran pomoću operativnog sistema Windows, Helppane.exe je integrisan u njega i dobro funkcionira u svom okruženju.

Ako odete u Properties (Svojstva), videćete da je proces helppane.exe povezan sa Microsoft uslugom pomoći i podrške. Ako pritisnete F1 na vašoj tastaturi, otvoriće se stranica Microsoft podrške.

Kategorije
Windows 10

winlogon.exe Aplikacija za prijavljivanje u Windows

Kategorije
Windows 10

DataExchangeHost.exe Host računar za razmjenu podataka

DataExchangeHost.exe Host računar za razmjenu podataka je proces koji radi kao komponenta objektni model (COM) aplikacija unutar lokalnog COM servera “DataExchange Host”.

Kategorije
Windows 10

mshta.exe Microsoft (R) glavni računar HTML aplikacije

mshta.exe Microsoft (R) glavni računar HTML aplikacije – je izvršna datoteka u operativnom sistemu Windows, koju je razvio Microsoft Corporation i isporučen sa operativnim sistemom. Element je objekat pokretanja Microsoft HTML aplikacije – programa koji je odgovoran za rad aplikacija zasnovanih na HTML-u (.hta datoteke) i pokretanje skripti u Windowsu.
Podrazumevana lokacija je C: \ Windows \ System32 \. Veličina od 12.800 do 47.104 bajtova.