Categories
Windows 10

helppane.exe Помош и поддршка на Microsoft

Датотеката Helppane.exe е дел од Клиентската платформа за помош на Windows оперативни системи. Таа е одговорна за обезбедување на услуги за помош и поддршка. Првично претходно инсталиран со оперативниот систем Windows, Helppane.exe е интегриран во него и добро функционира во рамките на својата околина.

Ако одите на Properties, ќе видите дека процесот на helppane.exe е поврзан со сервисот за помош и поддршка на Microsoft. Ако притиснете F1 на вашата тастатура, страницата за Поддршка на Microsoft ќе се отвори.

Helppane.exe е не-системска датотека која е присутна на хард дискот на компјутерот и го носи машинскиот код.

Иако Microsoft Help и Support не е системска датотека и не учествува во функционирањето на оперативниот систем, не треба да се отстрани.

Се разбира, овој процес не се прикажува во Task Manager и е наведен само кога е побарано помош. Тоа не треба да се вклучи како процеси кои се дел од вашиот систем start-up иако.

Најчесто, датотеката Helppane.exe се наоѓа во папката C: \ Windows. Ова значи дека тоа е мајчин Microsoft Corporation датотека и не го изложува вашиот компјутер на било каква штета. Меѓутоа, во случај да го детектирате на некое друго место, осигурајте се дека двојно проверете дали тоа не е вирус.

Како заклучок, helppane.exe е претходно инсталирана оперативен систем на Windows оперативен систем кој е дел од сервисот за помош и поддршка на Microsoft и обезбедува услуги за помош.

Во Winx64 системот helppane.exe може да се нарече helppane.exe Помош и поддршка на Microsoft (32-битови)

Некои проблеми може да се сретнат

  • Не сте поврзани на интернет. За да добиете Помош на интернет, што ја прикажува најновата содржина на помош, треба да бидете поврзани на интернет Проверете го вашето интернет-поврзување.Ако сѐ уште ја гледате оваа порака, услугата Помош на интернет можеби е привремено недостапна. Обидете се повторно да се поврзете подоцна.
  • Не сте поврзани на Помош на интернет, каде што е достапна најновата содржина за помош. Побарајте Помош на интернет сега.
  • Помош на интернет не е достапна на јазикот кој го користите. За да ја видите најновата содржина на Помош, можете да добиете Помош на интернет во %1.
  • Има проблем со помошта и поддршката на Windows. За прикажување на содржината за помош на интернет, појдете на веб-локацијата на Windows..
  • Помош и поддршка не може да се отвори бидејќи Windows Update ја инсталира или деинсталира содржината Помош. Може да вклучите помош повторно кога ажурирањето ќе заврши.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *