Categorii
Windows

svchost.exe Proces gazdă pentru servicii Windows