Kategori
Windows 10

mshta.exe Pritësi i aplikacionit (R) HTML të Microsoft-it

mshta.exe Pritësi i aplikacionit (R) HTML të Microsoft-it – është një skedar i ekzekutueshëm në Windows, i zhvilluar nga Microsoft Corporation dhe i furnizuar me sistemin operativ. Elementi është objekti i nisjes së aplikacionit Microsoft HTML – një program që është përgjegjës për funksionimin e aplikacioneve të bazuara në HTML (.hta files) dhe drejtimin e skripteve në Windows.